Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
06 Ноември 2018

ПОКАНА


за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД 50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  през месец  ноември и декември 2018 година.

Информационните събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград при следния план график:


ПЛАН ГРАФИК
за провеждане на обученията и информационните срещи
на територията  на МИГ
-  Момчилград и Крумовград

МЯРКА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ЧАС

ДВУДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 10 ДУШИ

1

2.3 - ОП РЧР

град Момчилград

27 и 28.11.2018 г., 10,00 ч.

2

  7.2 - ПРСР

град Крумовград

29 и 30.11.2018 г., 10,00 ч.

3

  1.7 - ОПРЧР

град Момчилград

04 и 05.12.2018 г., 10,00 ч.

4

  4.2 - ПРСР

град Крумовград

06 и 07.12.2018 г., 10,00 ч.

ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  ЗА 10 ДУШИ

1

7.2 - ПРСР

град Момчилград

23.11.2018 г., 10,00 ч.

2

4.1 - ПРСР

град Момчилград

11.12.2018 г., 10,00 ч.

ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  ЗА 20 ДУШИ

1

4.1- ПРСР

с.Звездел, общ.Момчилград

14.11.2018 г., 11,00 ч.

2

4.1- ПРСР

с.Токачка, общ.Крумовград

20.11.2018 г., 11,00 ч.

3

4.1- ПРСР

с.Аврен, общ.Крумовград

21.11.2018 г., 11,00 ч.

Прочитания: 90 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание