Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
Работни срещи във връзка с подготовката на стратегията
 
30 Март 2016   Прочитания: 965
На 28 март в заседателната зала на гр. Момчилград и на 29 март в заседателната зала на гр. Крумовград се проведоха две работни срещи, на които експертите, ангажирани с проучванията на територията представиха анализа и първончалния вариант на стратегията.
 
Проведе се обучение за екипа на МИГ
 
26 Март 2016   Прочитания: 1008
На 22 и 23 март 2016 в заседателната зала на общинска администрация Крумовград се проведе първото от предвидените в проекта две двудневни обучения. В Обучението се включиха екипа на МИГ и потенциални бенефициенти, като то беше полезно за придобиване на компетенции за стратегическо планиране, запознаване с механизмите за изготвяне, управление и отчитане на проекти, финансирани от европейски фондове или други донорски програми.
 
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
 
23 Март 2016   Прочитания: 1059
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе три информационни срещи територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на Дейност 4.3. „Информационни срещи, свързани с консултиране на стратегията с местната общност” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. Целта на предстоящите информационни срещи е местните заинтересовани лица да бъдат информирани за изготвения анализ от проучванията и разработения първончален вариант на стратегията за ВОМР на МИГ.
 
„МИГ - Община Момчилград” проведе втора поредица от четири информационни кампании
 
22 Март 2016   Прочитания: 909
„МИГ - Община Момчилград” проведе втора поредица от четири информационни кампании с населението на територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на дейността „Информационни кампании за популяризиране процеса на разработване на стратегията за местно развитие”.
 
ПОКАНА ЗА РАБОТНИ СРЕЩИ
 
21 Март 2016   Прочитания: 905
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе две работни срещи, на които ще бъде представен анализа от проучванията и първончален вариант на стратегията в изпълнение на Дейност 4.1. "Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.
 
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе две еднодневни обучения за местни лидери
 
17 Март 2016   Прочитания: 948
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе две еднодневни обучения за местни лидери на територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на Дейност 2.2. "Обучение на местни лидери” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА НА МИГ
 
15 Март 2016   Прочитания: 1011
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе две двудневни обучения за екипа на МИГ на територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на Дейност 2.1. " Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.
 
Първи цикъл от работни срещи
 
13 Март 2016   Прочитания: 979
„МИГ - Община Момчилград” проведе първия цикъл от 4 информационни срещи, целящи местните заинтересовани лица да бъдат информирани за подхода Водена от общностите местно развитие(ВОМР)...
 
ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ
 
09 Март 2016   Прочитания: 921
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе две еднодневни обучения за местни лидери на територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на Дейност 2.2. "Обучение на местни лидери” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.
 
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ
 
08 Март 2016   Прочитания: 946
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе поредица от четири информационни кампании с населението на територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на Дейност 1.1. " Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране за популяризиране процеса на разработка на стратегията” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание