Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
Индикативна годишна работна програма на МИГ
 
12 Октомври 2017   Прочитания: 1077
Управляващите органи на ОПИК и ОПРЧР съгласуваха Индикативната годишна работна програма на МИГ "Момчилград и Крумовград" за 2018г.
 
Актуализирана ИГРП за 2017 година
 
17 Август 2017   Прочитания: 1156
Актуализирана е ИГРП за 2017 година. Изпратена е за съгласуване до Управляващите органи на ПРСР, ОПРЧР и ОПИК.
 
Проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г.
 
10 Август 2017   Прочитания: 1309
На основание чл.26, ал.1 и ал.3 от Постановление №162 на Министерския съвет от 2016 година и във връзка с изпълнение на чл.11, т.3 от Споразумение №РД 50-190/29.11.2016 г. за Водено от общностите местно развитие, МИГ "Момчилград и Крумовград" публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ В „МИГ – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“
 
05 Май 2017   Прочитания: 5289
„МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ уведомява своите бъдещи бенефициенти, че Управляващите органи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкуретноспобност” 2014-2020 г. публикуваха Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР.
 
ПОКАНА
 
10 Април 2017   Прочитания: 1818
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“
 
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 Г.
 
02 Март 2017   Прочитания: 1233
Управляващите органи на ОПИК и ОПРЧР съгласуваха Индикативната годишна работна програма за 2017 г. на МИГ" Момчилград - Крумовград".
 
МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 
06 Декември 2016   Прочитания: 1601
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 
Проект на Индикативна годишна програма за 2017 г
 
02 Декември 2016   Прочитания: 1444
Проект на Индикативна годишна програма за 2017 г
 
ОБЯВА
 
27 Май 2016   Прочитания: 1581
МИГ Момчилград - Крумовград обявява РЕШЕНИЕ № ХА-5 ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на СТРАТЕГИЯ за водено от общностите местно развитие на "МИГ Момчилград-Крумовград"
 
СНЦ „МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД” ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ
 
19 Май 2016   Прочитания: 1442
СНЦ „МИГ Момчилград - Крумовград” проведе информационна конференция на 17 май 2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – Момчилград.
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание