Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
 
19 Април 2016   Прочитания: 1245
СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” ще проведе обществени обсъждания на разработваната Стратегия за ВОМР на МИГ, които са част от изпълнение на Дейност 4.4. „Обществени обсъждания” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
 
18 Април 2016   Прочитания: 1411
Председателят на Управителния съвет на „Местна Инициативна Група - Общини Момчилград и Крумовград“ на основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението и във връзка с приети решения на заседание на Управителния съвет, проведено на 18.04.2016г. свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27.04.2016г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - гр. Крумовград. На основание чл. 28, ал. 3 от Устава на Сдружението настоящата покана се изпраща до членовете на Общото събрание най-малко една седмица преди определения по-горе ден и час за провеждане на Общото събрание, а също така се обявява и на сайта на Сдружението отново най-малко една седмица преди провеждане на Общото събрание.
 
Проведе информационна конференция с участието на местните заинтересовани лица
 
16 Април 2016   Прочитания: 1566
На 15 април 2016 г. в заседателната зала на ОбС – Крумовград се проведе информационна конференция с участието на местните заинтересовани лица, организирана от СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград”, в изпълнение на Дейност 1.4. „Информационни конференции” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
 
Обществено обсъждане на изготвения анализ
 
08 Април 2016   Прочитания: 1230
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе обществено обсъждане на изготвения анализ на територията и разработваната Стратегия за ВОМР на МИГ.
 
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе три информационни срещи
 
06 Април 2016   Прочитания: 1498
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе три информационни срещи на територията на общините Момчилград и Крумовград, свързани с консултиране на стратегията с местната общност.
 
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ
 
06 Април 2016   Прочитания: 1165
Уважаеми съграждани, представители на местния бизнес, нестопанския и публичен сектор от общините Момчилград и Крумовград, каним Ви да вземете участие в предстоящата информационна конференция, организирана от СНЦ „МИГ - Община Момчилград”, в партньорство със СНЦ „МИГ Крумовград”. Мероприятието ще се проведе на 15 април 2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ОбС – Крумовград.
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
31 Март 2016   Прочитания: 1292
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР на МИГ, което е част от изпълнение на Дейност 4.4. „Обществени обсъждания” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.
 
Работни срещи във връзка с подготовката на стратегията
 
30 Март 2016   Прочитания: 1124
На 28 март в заседателната зала на гр. Момчилград и на 29 март в заседателната зала на гр. Крумовград се проведоха две работни срещи, на които експертите, ангажирани с проучванията на територията представиха анализа и първончалния вариант на стратегията.
 
Проведе се обучение за екипа на МИГ
 
26 Март 2016   Прочитания: 1158
На 22 и 23 март 2016 в заседателната зала на общинска администрация Крумовград се проведе първото от предвидените в проекта две двудневни обучения. В Обучението се включиха екипа на МИГ и потенциални бенефициенти, като то беше полезно за придобиване на компетенции за стратегическо планиране, запознаване с механизмите за изготвяне, управление и отчитане на проекти, финансирани от европейски фондове или други донорски програми.
 
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
 
23 Март 2016   Прочитания: 1217
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе три информационни срещи територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на Дейност 4.3. „Информационни срещи, свързани с консултиране на стратегията с местната общност” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. Целта на предстоящите информационни срещи е местните заинтересовани лица да бъдат информирани за изготвения анализ от проучванията и разработения първончален вариант на стратегията за ВОМР на МИГ.
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание