Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград проведе работни и информационни срещи във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.
 
04 Октомври 2023   Прочитания: 243
Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовградпроведе поредица от работни и информационни срещи, във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г.
 
ПОКАНА
 
15 Септември 2023   Прочитания: 227
за участие в информационни събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград по подмярка 19.4" Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за 2023 година
 
ПОКАНА
 
14 Септември 2023   Прочитания: 228
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД"
 
ИЗВЪРШЕНИ СА ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2023-2027 ГОДИНА
 
05 Септември 2023   Прочитания: 415
Във връзка с изработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за програмния период 2023-2027 година са изготвени два броя проучвания и анализи на територията на МИГ общини Момчилград и Крумовград. Първото проучване и анализ включва преглед на социално-икономическото развитие на територията на МИГ и отражението му върху областното развитие.
 
Публикуван е проект на пакета документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.793 МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“
 
04 Септември 2023   Прочитания: 229
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект...
 
Публикуван е проект на пакета документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 
04 Септември 2023   Прочитания: 200
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020...
 
ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1“ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СВОМР НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
 
30 Август 2023   Прочитания: 164
Предстои обявяване на трети прием за набиране на проектни предложения по мярка 6.4.1“ Инвестиции в неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, като отново допустими кандидати ще бъдат:
 
МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД ДАДЕ СТАРТ НА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТНАВНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2023-2027 ГОДИНА
 
17 Август 2023   Прочитания: 175
През месец юни и юли 2023 година в общините Момчилград и Крумовград стартира информационна кампания по проект BG06RDNP001-19.610-0023 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г.“
 
Приключи изпълнението на проект „Модернизиране на индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология - ЕТ „Мария Иванова“, гр. Крумовград“ по подписан административен договор BG06RDNP001-19.2790001-C02 /01.02.2022 г.
 
07 Юли 2023   Прочитания: 243
В град Крумовград ще се подобри специализираната медицинска помощ по акушерство и гинекология. Д-р Мария Иванова специалист акушер-гинеколог закупи медицинско оборудване - висок клас ехографска 4D система, което ще позволи извършване на 3D/4D ултразвукови изследвания, в т.ч. проследяване на бременността, извършване на високоспециализирани ехографии за фетална морфология на бременни, ултразвукови гинекологични изследвания.
 
СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА НА СВОЯТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 -2027 С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
 
05 Юли 2023   Прочитания: 153
СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ подписа административен договор № РД 50-141/20.04.2023 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0023 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г.“
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание