Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
В НАЧАЛОТО НА 2022 ГОДИНА ПОДПИСАНИ ТРИ АДМИНИСТРИТВНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
 
04 Февруари 2022   Прочитания: 446
За периода 01.02.2022 година до 03.02.2022 година се подписаха три административни договори с бенефициенти по проведени три процедури на МИГ- общини Момчилград и Крумовград. На 01.02.2022 година се подписа тристранен административен договор с бенефициента Ерджан Хасан Муса кандидатствал по процедура BG06RDNP001-19.392 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
03 Февруари 2022   Прочитания: 343
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.2.1
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
01 Ноември 2021   Прочитания: 432
Във връзка със заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. със Заповед №РД-01-861 от 21.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването – д-р Стойчо Кацаров се отлагат провеждането на информационните срещи за 20 души, насрочени за 02.11.2021 г. в град Момчилград и 05.11.2021 г. в град Крумовград.
 
ПОКАНА
 
20 Септември 2021   Прочитания: 528
МИГ- общини Момчилград и Крумовград кани всички желаещи да вземат участие в информационните събития, организирани на територията на МИГ - общини Момчилград и Крумовград. Информационните събития ще се проведат при следния план-график:
 
Допълнителен финансов ресурс към Стратегията за водено от общностите местно развитие получава сдружение МИГ – общини Момчилград и Крумовград
 
07 Септември 2021   Прочитания: 592
На 03.09.2021г. на официална церемония, провела се в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, служебния министър - проф. д-р Христо Бозуков връчи на Председателя на Управителния съвет на сдружение "МИГ – общини Момчилград и Крумовград " – г-жа Найме Мустафа заповедта за увеличение на бюджета на Стратегията за водено от общностите местно развитие.
 
ОБЯВА
 
01 Септември 2021   Прочитания: 496
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” обявява процедура за подбор на проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” по втори краен срок за кандидатстване.
 
ПОКАНА
 
12 Май 2021   Прочитания: 675
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“: УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – общини Момчилград и Крумовград” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.05.2021 г.
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
07 Май 2021   Прочитания: 628
ОТНОСНО: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и прехвърляне на средства от една мярка в друга мярка чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ – общини Момчилград и Крумовград и одобрение на исканата промяна от местната общност
 
ОБЯВА
 
12 Април 2021   Прочитания: 688
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” обявява процедура за подбор на проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство”
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
22 Февруари 2021   Прочитания: 658
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 21 от СВОМР
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание