Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
01 Ноември 2019

ПОКАНА

за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката, управлението и отчитането на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД 50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  през месец  ноември и декември 2019 година.

Информационните събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград при следния план график:

ПЛАН ГРАФИК
за провеждане на обученията и информационните срещи
на територията  на МИГ-  Момчилград и Крумовград

МЯРКА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ЧАС

ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 10 ДУШИ

1

  6.4 - ПРСР

град Момчилград

19.11.2019 г., 10,00 ч.

2

  6.4 - ПРСР

град Крумовград

22.11.2019 г., 10,00 ч.

3

  1.7 – ОП РЧР

град Момчилград

26.11.2019 г., 10,00 ч.

4

  1.7 – ОП РЧР

град Крумовград

29.11.2019 г., 10,00 ч.

ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  ЗА 10 ДУШИ

1

6.4 - ПРСР

град Крумовград

06.12.2019 г., 9,00 ч.

2

6.4 - ПРСР

с.Аврен, общ.Крумовград

06.12.2019 г., 13,00 ч.

3

6.4 - ПРСР

с.Звездел, общ.Момчилград

03.12.2019 г., 9,00 ч..

4

6.4 - ПРСР

с.Токачка, общ.Крумовград

12.12.2019 г., 9,00 ч.

5

6.4 - ПРСР

с.Поточница, общ.Крумовград

12.12.2019 г., 13,00 ч.

6

6.4 - ПРСР

град Момчилград

10.12.2019 г., 9,00 ч.

7

6.4 - ПРСР

с.Равен, общ.Момчилград

10.12.2019 г., 13,00 ч.

 

За участие можете да заявите на e-mail: mig_mk2015@abv.bg или в офисите на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”  на адреси: град Момчилград, ул. „Девети септември” №1, ет.4 и град Крумовград, ул. „Трети март” №3.

Прочитания: 989 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание