Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ
05 Февруари 2020


През месец ноември и декември 2019 година на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград се проведоха информационни събития.

Целта на събитията  бяха насочена към запознаване на бъдещите бенефициенти, заинтересовани страни с предстоящия прием на проекти на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ по процедура „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г.

     Във връзка с сключени договори по процедура №BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“ , както и по други процедури, финансирани по ОПРЧР 2014-2020 г. в град Момчилград и в град Крумовград се проведоха обучения, насочени към запознаване на кандидатите, заинтересованите страни с управление и отчитане на проекти в ИСУН 2020.

 

ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 10 ДУШИ

            На 19.11.2019 г.от 10,00 ч. в град Момчилград  и на 22.11.2019 г.от 10,00 ч. в град Крумовград се проведоха еднодневни обучения на тема „Разработване и управление на проекти по мерки от ОП „Развитие на селските райони” 2014 -2020 г.- мярка 6.4.1”Инвестиции и в подкрепа на неземеделски дейности”.

        На 26.11.2019 г.от 10,00 ч. в град Момчилград  и на 29.11.2019 г.от 10,00 ч. в град Крумовград се прведоха еднодневни обучения  на тема „ Управление и отчитане на проекти по мерки от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.- процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“, включени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – общини Момчилград и Крумовград”.

 

ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  ЗА 10 ДУШИ

По мярка 6.4.1”Инвестиции и в подкрепа на неземеделски дейности” се проведоха информационни срещи на територията на МИГ както следва:

  • 03.12.2019 г., 9,00 ч.  в  с.Звездел, общ.Момчилград;
  •  06.12.2019 г., 9,00 ч. в град Крумовград;
  • 06.12.2019 г., 13,00 ч. в с.Аврен, общ.Крумовград;
  • 10.12.2019 г., 9,00 ч. в град  Момчилград;
  • 10.12.2019 г., 13,00 ч. в с.Равен, общ. Момчилград:
  • 12.12.2019 г., 9,00 ч. в с.Токачка, общ.Крумовград;
  • 12.12.2019 г., 13,00 ч. в  с.Поточница, общ.Крумовград.

Още снимки


Прочитания: 784 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание