Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР
05 Февруари 2020


ПЪРВИ  ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСИТЕ РАЙОНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД"


На 04.02.2020 г., изпълнителния директор  на сдружение "МИГ – общини Момчилград и Крумовград" – г-жа Марийка Христозова и земеделския производител Айдън Осман Осман , подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на  земеделския производител Айдън Осман Осман  по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001- 19.157 МИГ Момчилград – Крумовград - мярка 4.1.1. “Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, с първи краен срок за кандидатстване.
Проектът с наименование "Модернизация на стопанството на ЗП Айдън Осман Осман", като предвижда развитие на материални мощности в стопанството чрез закупуване и доставка на оборудване - трактор и фуражен миксер.  Сумата на одобрените за финансиране общи разходи по проекта е в размер на 85 788, 34 лв, в т.ч 42 894,17 лв. БФП и 42 894,19 лв. съфинансиране от кандидата.

Още снимки


Прочитания: 1130 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание