Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
25 Юни 2020

ПОКАНА

за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката и изпълнението на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ на мярка 19“Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през месец юли 2020 година

Информационните събития на територията на МИГ-общини Момчилград и Крумовград ще се проведат при следния график:

ПЛАН-ГРАФИК

за провеждане на информационни срещи и обучения на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград

 

 

 

 

мярка/процедура

място на провеждане

дата на провеждане

час на провеждане

Еднодневни информационни срещи за 10 души

1.

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

град Крумовград

10.07.2020 г.

9,00 часа

2.

BG06RDNP001-19.392 – „МИГ Момчилград и Крумовград- мярка 4.1.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

град Крумовград

10.07.2020 г.

13,00 часа

3.

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

град Момчилград

15.07.2020 г.

9,00 часа

4.

BG06RDNP001-19.392 – „МИГ Момчилград и Крумовград- мярка 4.1.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

град Момчилград

15.07.2020 г.

13,00 часа

 

Еднодневни обучения за 10 души

1.

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

град Крумовград

16.07.2020 г.

10,00 часа

2.

BG06RDNP001-19.392 – „МИГ Момчилград и Крумовград- мярка 4.1.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

град Крумовград

17.07.2020 г.

10,00 часа

3.

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

град Момчилград

21.07.2020 г.

10,00 часа

4.

BG06RDNP001-19.392 – „МИГ Момчилград и Крумовград- мярка 4.1.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

град Момчилград

22.07.2020 г.

10,00 часа

 За участие можете да заявите на e-mail: mig_mk2015@abv.bg  или в офисите на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”  на адреси: град Момчилград, ул. „Девети септември” №1, ет.4 и град Крумовград, ул. „Трети март” №3.

Прочитания: 740 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание