Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Обучение за жени - лидери
22 Април 2010


На 20 и 21 април 2010г., в клуб „Елит”-Момчилград, се проведе обучение «Придобиване на знания и умения, свързани с прилагането на подхода Лидер и ПРСР и разработване на Стратегия за местно развитие» за жени лидери от различни неправителствени и бизнес организации, а също и от общински и държавни институции на територията на МИГ- община Момчилград.
Това обучение бе специално подготвено от екипа, с идеята следвайки хоризонталните политики на ЕС, да бъдат мотивирани и привлечени жените, живеещи и работещи на територията на общината, да се включат по активно в дейностите на новоучредената Местна инициативна група и да дадат своите мнения и предложения за Местната стратегия. В началото на обучението бе дадена възможност на всяка една от участничките да се представи и да сподели своите очаквания и бъдещи планове за лично участие в местното развитие на региона. В първата сесия местните лидерки се запознаха с целите , елементите и същността на подхода ЛИДЕР като част от политиката за развитие на селските райони, с неговите основни характеристики и особености при прилагането му в България. Представени им бяха основните изисквания към стратегиите за Местно развитие и органите и механизмите на управление на МИГ. Във втората сесия от обучението след като се запознаха с различни методи и инструменти за оценка на потребностите и формулиране на проблемите, всяка една от участничките разви своя идея за бъдещ проект на своята организация или населено място. След представянето на презентация, илюстрирана с много успешни примери за проекти по ЛИДЕР на жени от различни европейски страни, в дискусионната и практическата сесия се родиха интересни идеи за конкретни партньорски дейности, като възстановяване и развиване на традиционни празници и фестивали, за пътуващ театър и училище за майки, разбира се и много други идеи, които дамите решиха да доразвият на следваща среща и се обърнаха към екипа с предложение да се направи още едно обучение, насочено само за разработване на техните идеи в конкретни проекти по Стратегията.

Още снимки


Прочитания: 2544 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание