Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
12 Юли 2022

ПОКАНА

за участие в информационни събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград

МИГ- общини Момчилград и Крумовград кани всички желаещи да вземат участие в информационните  събития, организирани на   територията на МИГ -  общини Момчилград и Крумовград. Информационните събития ще се проведат  при следния план-график:

ПЛАН-ГРАФИК

за провеждане на информационни събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград

 

 

 

 

 

 

Място на провеждане

дата на провеждане

час на провеждане

Еднодневни информационни срещи за 10 души

 

 

 

1.

с.Груево, общ. Момчилград

09.08.2022 г.

14,00 часа

2.

с.Нановица, общ. Момчилград

10.08.2022 г.

10,00 часа

3.

с. Звездел, общ. Момчилград

10.08.2022 г.

14,00 часа

4.

с. Поточница, общ.Крумовград

11.08.2022 г.

10,00 часа

5.

с. Токачка, общ.Крумовград

11.08.2022 г.

14, 00 часа

6.

с.Аврен, общ. Крумовград

12.08.2022 г.

14,00 часа

 

 

Еднодневни обучения за 10 души

1.

град Момчилград

02.08.2022 г.

10,00 часа

2.

град Момчилград

03.08.2022 г.

10,00 часа

3.

град Крумовград

04.08.2022 г.

10,00 часа

4.

град Крумовград

05.08.2022 г.

10,00 часа

Еднодневни информационни срещи за 20 души

 

1.

град Момчилград

09.08.2022 г.

10,00 часа

2.

град Крумовград

12.08.2022 г.

10,00 часа

 

Темите на информационните събития са както следва:

еднодневни обучения

  • „Разработване  на проекти  за кандидатстване  по мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“                                                                   
  • „Управление и отчитане на  проекти  по мярка  6.4.1“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

информационни срещи

  • Информация за изпълнение на СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград;
  • Предстоящи приеми по мерки от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 2022 година.

 

За участие можете да заявите на e-mail: mig_mk2015@abv.bg  или в офисите на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”  на адреси: град Момчилград, ул. „Девети септември” №1, ет.4 и град Крумовград, ул. „Трети март” №3.

Прочитания: 421 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание