Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Подписани три договора по процедура BG06RDNP001-19.402 на МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирани чрез ПРСР 2014-2020 г.
28 Октомври 2022

На 19.07.2022 г. се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-0003-C02 с Община Момчилград за изпълнението на проектно предложение Изграждане на екопътека „Вкаменената гора” в землищата на с. Равен, с. Биволяне и с. Гургулица   на стойност  20 000,00 лв.

Проектното предложение има за цел развитие на туризма и превръщането на Община Момчилград в атрактивна туристическа дестинация,като  изгради и възстанови съществуваща туристическа инфраструктура чрез изграждане на екопътека "Вкаменената гора". Екопътеката най-общо може да се обобщи в следните участъци:1-ви Резерват „Боровец”- „Вкаменена гора” и 2-ри „Вкаменена гора”- „Харман кая”. Маршрутът на туристическата екопътека започва от съществуваща горска беседка и продължава в посока североизток към природна забележителност „Вкаменена гора“. Вкаменената гора е уникална в света, като в резултат на подводна вулканична дейност преди 25-30 милиона години лава е засипала гората и дърветата, които за разлика от други подобни гори са се съхранили прави под пластовете пепел. В края на природната забележителност се предвижда зона за почивка и отдих и маршрутът продължава към известния праисторически култов комплекс „Харман кая”, описван и като „най-големия тракийски град” с приблизителна надморска височина – 428 метра. След обиколка на „Харман кая“ с неговите интересни пещери, останки от мегалитен комплекс и интересни скални образувания, маршрутът продължава по съществуваща горска пътека и стига до чешма, която е покрай асфалтовия път, който води към с. Биволяне. Предвиденият туристически маршрут обаче продължава и на север по съществуващия асфалтов път и се стига до религиозния комплекс „Елмалъ баба теке”, като там се предвиждат поставянето на велосипеди, с които туристите могат да се върнат до началната си точка. При изграждането на екопътеката е предвидено поставянето на дървени указателни и информационни табели, дървени парапети, атрактивна дървена рамка за снимки с гледка към „Харман кая”, дървени мостове с парапети, атрактивни дървени къщички за птици, дървени пейки и кошчета.

На 13.10.2022 г. се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-0001-C01 с Община Крумовград за изпълнението на проектно предложение   „Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – паметник на Капитан Петко Войводa в гр. Крумовград“ на стойност  21 120,65 лв.

Проектното предложение предвижда ремонт на съществуваща инфраструктура за достъп до паметника на Капитан Петко Войвода в град Крумовград, който е част от местното културно-историческото наследство. В рамките на проекта ще бъде подобрена инфраструктурата до паметника на великия революционер, като по този начин ще се осигури пълноценен достъп на посетителите до него и ще се създадат условия за неговото популяризиране. Реализацията на проектното предложение ще способства също така за развитие на икономическите дейности в сферата на туризма и разнообразяване на бизнеса чрез съпътстващи туризма дейности и сектори. Това ще генерира заетост и доходи, и подобряване условията на живот на населението.

На 18.10.2022 г. се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-0004-C01 с Община Момчилград за изпълнението на проектно предложение "Възстановяване на туристическа инфраструктура в лесопарк "Момчил юнак", община Момчилград"   на стойност  45 000 лв.

Проектното предложение има за цел да подпомогне развитието на туризма, като възстанови част от туристически маршрут и да създаде условия посетителите ? да опознаят част от богатото природно и културно наследство в община Момчилград. Лесопарк "Момчил юнак" е обичана и посещавана местност. Намира се над гр. Момчилград и открива прекрасен пейзаж към цялата околност. Има изградена туристическа инфраструктура и прекрасни условия за спорт и отдих. Предвидени са за изпълнение следните дейности: - Ремонт на съществуващата туристическа инфраструктура – стълбища и парапети; - Възстановяване на алейното осветление покрай стълбището; - Ремонт на съществуващите каменни зидарии, намиращи се на площадките по стълбището; - Поставяне на пейки, кошчета, стойка за велосипеди и камери за видеонаблюдение; Чрез възстановяване, укрепване и обезопасяване на стълбищната алея жителите и гостите на града ще се насладят на удобството и сигурността от улеснения достъп до лесопарка. Възстановяването на лесопарк "Момчил юнак" ще допринесе за по-високата привлекателност на територията, като част от цялостна туристическа дестинация в региона.

Прочитания: 336 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание