Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Подписани три договора по процедура BG06RDNP001-19.402 на МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирани чрез ПРСР 2014-2020 г.
28 Октомври 2022

На 19.07.2022 г. се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-0003-C02 с Община Момчилград за изпълнението на проектно предложение Изграждане на екопътека „Вкаменената гора” в землищата на с. Равен, с. Биволяне и с. Гургулица   на стойност  20 000,00 лв.

Проектното предложение има за цел развитие на туризма и превръщането на Община Момчилград в атрактивна туристическа дестинация,като  изгради и възстанови съществуваща туристическа инфраструктура чрез изграждане на екопътека "Вкаменената гора". Екопътеката най-общо може да се обобщи в следните участъци:1-ви Резерват „Боровец”- „Вкаменена гора” и 2-ри „Вкаменена гора”- „Харман кая”. Маршрутът на туристическата екопътека започва от съществуваща горска беседка и продължава в посока североизток към природна забележителност „Вкаменена гора“. Вкаменената гора е уникална в света, като в резултат на подводна вулканична дейност преди 25-30 милиона години лава е засипала гората и дърветата, които за разлика от други подобни гори са се съхранили прави под пластовете пепел. В края на природната забележителност се предвижда зона за почивка и отдих и маршрутът продължава към известния праисторически култов комплекс „Харман кая”, описван и като „най-големия тракийски град” с приблизителна надморска височина – 428 метра. След обиколка на „Харман кая“ с неговите интересни пещери, останки от мегалитен комплекс и интересни скални образувания, маршрутът продължава по съществуваща горска пътека и стига до чешма, която е покрай асфалтовия път, който води към с. Биволяне. Предвиденият туристически маршрут обаче продължава и на север по съществуващия асфалтов път и се стига до религиозния комплекс „Елмалъ баба теке”, като там се предвиждат поставянето на велосипеди, с които туристите могат да се върнат до началната си точка. При изграждането на екопътеката е предвидено поставянето на дървени указателни и информационни табели, дървени парапети, атрактивна дървена рамка за снимки с гледка към „Харман кая”, дървени мостове с парапети, атрактивни дървени къщички за птици, дървени пейки и кошчета.

На 13.10.2022 г. се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-0001-C01 с Община Крумовград за изпълнението на проектно предложение   „Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – паметник на Капитан Петко Войводa в гр. Крумовград“ на стойност  21 120,65 лв.

Проектното предложение предвижда ремонт на съществуваща инфраструктура за достъп до паметника на Капитан Петко Войвода в град Крумовград, който е част от местното културно-историческото наследство. В рамките на проекта ще бъде подобрена инфраструктурата до паметника на великия революционер, като по този начин ще се осигури пълноценен достъп на посетителите до него и ще се създадат условия за неговото популяризиране. Реализацията на проектното предложение ще способства също така за развитие на икономическите дейности в сферата на туризма и разнообразяване на бизнеса чрез съпътстващи туризма дейности и сектори. Това ще генерира заетост и доходи, и подобряване условията на живот на населението.

На 18.10.2022 г. се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-0004-C01 с Община Момчилград за изпълнението на проектно предложение "Възстановяване на туристическа инфраструктура в лесопарк "Момчил юнак", община Момчилград"   на стойност  45 000 лв.

Проектното предложение има за цел да подпомогне развитието на туризма, като възстанови част от туристически маршрут и да създаде условия посетителите ? да опознаят част от богатото природно и културно наследство в община Момчилград. Лесопарк "Момчил юнак" е обичана и посещавана местност. Намира се над гр. Момчилград и открива прекрасен пейзаж към цялата околност. Има изградена туристическа инфраструктура и прекрасни условия за спорт и отдих. Предвидени са за изпълнение следните дейности: - Ремонт на съществуващата туристическа инфраструктура – стълбища и парапети; - Възстановяване на алейното осветление покрай стълбището; - Ремонт на съществуващите каменни зидарии, намиращи се на площадките по стълбището; - Поставяне на пейки, кошчета, стойка за велосипеди и камери за видеонаблюдение; Чрез възстановяване, укрепване и обезопасяване на стълбищната алея жителите и гостите на града ще се насладят на удобството и сигурността от улеснения достъп до лесопарка. Възстановяването на лесопарк "Момчил юнак" ще допринесе за по-високата привлекателност на територията, като част от цялостна туристическа дестинация в региона.

Прочитания: 86 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание