Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Покана за участие в Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград“
04 Октомври 2023

П О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на проекта на

Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

на СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград“

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД И ОБЩИНА КРУМОВГРАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-141/20.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе при следния график:

  • 10 октомври 2023 г., от 10:00 часа, в залата на  Общински съвет град Момчилград, ул.“Момчил войвода“ №2 ;
  • 11 октомври  2023 г., от 11:00 часа, в залата на Общински съвет град Крумовград, ул.“Трети март“ №3

Проектът на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград“ е на разположение на всички заинтересовани страни в офиса на СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград“, гр. Момчилград, ул. „9 – ти септември“ № 3 и офиса на СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград“, гр. Крумовград, ул. „Трети март“ №3

За повече информация, моля да се обърнете към офиса на Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград:

 град Момчилград, ул.“Девети септември“ №1, ет.4

град Крумовград, ул.“Трети март“ №3  или на e-mail адрес:  mig_mk2015@abv.bg

 

Очакваме Вашето активно участие!

 Този материал е създаден във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-141/20.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Прочитания: 894 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание