Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Успешно приключи изпълнението на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ финансирани чрез СВОМР на Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград
23 Октомври 2023

Изпълнените проекти са на обща стойност 523 655,71 лева, от които 377 057,63 лева са безвъзмездните финансови средства предоставени от МИГ общини Момчилград и Крумовград.

Земеделски производител Сезгин Хасан изпълни проект „Закупуване на трактор, челен товарач и ремарке за стопанство си в землището на село Момина сълза, община Момчилград, област Кърджали“

 

Веселин Борисов Бодуров  е земеделски производител, който притежава животновъден обект в землището на с. Багрилци, общ. Крумовград.  С изпълнението на проекта извърши основен ремонт и подмяна на покрив на основната сграда на съществуваща овцеферма и ремонт на допълнителна стопанска сграда.

 

 

 

Неджибе Хасан  е земеделски производител, чиято основна дейност е свързана с отглеждането на крави месодайно направление в района на с. Обичник, община Момчилград. Инвестицията извършена по одобрения проекта е за реконструкция и модернизация на селскостопанска постройка за отглеждане на животни. Извършени са  строително-монтажни работи по обекта, включващи: реконструкция на овчарник в сграда за свободно групово отглеждане на 60 броя крави, изграждане на родилен и изолационен бокс, изграждане на дезинфекционна площадка и торище за твърда тор.

 

 

Проект  „Закупуване на трактор, челен товарач и ремарке за стопанство в землището на село Качулка, община Крумовград,“ изпълни и земеделския  производител Метин Кадир Ахмед, който се занимава с отглеждане на месодайни крави. 

 

Бенефициент Айдън Осман  изпълни проект «Модернизиране на стопанството». Земеделския производител се занимава с отглежда на млечни крави в с. Карамфил, общ. Момчилград. С изпълнението на проекта закупи Фуражен миксер и трактор Hattat, което даде възможност за правилно и прецизно хранене на животните и осигуряване на качествен фураж.

 

Ерджан Муса е земеделски производител занимаващ се с отглеждане на едър рогат добитък в с. Синделци, общ. Момчилград. С цел повишаване конкурентоспособността на земеделското си стопанство и подобряване на цялостната му дейност, Ерджан Муса закупи трактор с челен товарач.

 

Земеделски производител Самет Касим Али отглежда едногодишни растения слънчоглед и пшеница в с. Поточарка, общ. Крумовград. Успешно изпълни два проекта с цел  модернизиране на земеделското стопанство, чрез въвеждане в експлоатация на нова земеделска техника. Закупени бяха сечка за слънчоглед, сеялка за редова сеитба, торачка и окопен култиватор.
 

Земеделски производител Неджат Фаик Мехмедали кандидатства по схема BG06RDNP001-19.157 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ за закупуване на земеделска техника, необходима за оптимално функциониране на стопанство. Чрез въвеждане в експлоатация на нова земеделска техника – трактор NEW HOLLAND, се удовлетвориха  потребностите свързани с отглеждането едър рогат добитък  и оптимизиране на производствените процеси в фермата.

Земеделски производител Фаик Мехмедали Салиф кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на  мини челен товар с цел развитие на наличните материални мощности в стопанството и въвеждането.

Прочитания: 892 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание