Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Община Момчилград представи напредъка си по Подхода ЛИДЕР
29 Май 2010На 28 май се проведе междинна пресконференция за представяне напредъка на дейностите реализирани по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Момчилград” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. На събитието присъстваха представители на местната власт, неправителствения сектор и бизнеса.
Пресконференцията беше открита от г-н Халил Халил, координатор по проекта, който поздрави всички участници и екипа за работата през изминалите месеци. Г-н Халил представи кратка презентация на постигнатите до момента резултати и предстоящи дейности.
Реализирани дейности по проекта са:
 Структуриран и оборудван офис по проекта
 Организирани информационни срещи по население места с цел преставяне на Програмата за развитие на селските райони и подхода Лидер
 Изготвен ситуационен анализ за територията на МИГ – Община Момчилград
 Сформирани 4 фокус групи с участието на преставители на местаната власт, бизнеса , земеделски производители и гражданското общество
 Проведени обучения на местни неформални лидери, екип по разработване и прилагане на стратегия за местно развитие и бъдещи потенциални бенефициенти
 Изготвени и отпечатани информационни дипляни
 Създадена интернет страница на проекта с актуални данни
 Изработен работен вариант на Стратегия за местно развитие
 Изготвен устав и проведено учредително събрание на МИГ – Община Момчилград
 Избран Управителен съвет и Председател на МИГ – община Момчилград
 Регистрирана в съда Местна инициативна група – Община Момчилград

Предстоящи дейности:

 Две обучения за потенциални бенефициенти по Стратегията за местно развитие и младежи
 Две работни посещения на МИГ на територията на България
 Едно учебно посещение на МИГ в страна членка на ЕС
 Изготвена и одобрена Стратегия за местно развитие
 Подадено в МЗХ заявление за подпомагане по мярка 4.1


Експертите от екипа по проекта Яна Стоева и Лучко Македонски представиха окончателно избраните мерки в Стратегията за местно развитие , с която ще се кандидатства пред Министерството на земеделието и храните.
Основна стратегическа цел на Стратегията за местно развитие е „Превръщане на територията на МИГ - община Момчилград в привлекателно и сигурно място за живеене, с екологично чиста природна и жизнена среда, с диверсифицирана и конкурентно-способна местна икономика, осигуряваща условия за професионална реализация”. Двата основни приритета са:
1.Повишаване конкурентноспособността на местната икономика
2.Подобряване качеството на живот при опазване на околната среда, селския пейзаж и местната културна идентичност

Още снимки


Прочитания: 2556 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание