Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Информационни срещи в населените места на община Момчилград
01 Септември 2009


Проведоха се информационни срещи за запознаване на местното население с прилагането на подхода ЛИДЕР, популяризиране значението и ролята на Местната инициативна група и процеса на изработване на Стратегия за местно развитие. Първите срещи се състояха на 26 август в селата Груево, Прогрес и Соколино, на 27 август – в селата Равен и Нановица, а на 28 август – в Момчилград, Звездел и Карамфил. В тях участваха общо около 260 души- земеделски првоизводители, представители на неправителствени организации общественици и младежи от селата. Яна Стоева - експерт по проекта представи същността и прилагането на подхода Лидер по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., характеристиките му, изискванията към местните инициативни групи и стратегиите за местно развитие. Населението бе запознато с целите на проекта, задачите, дейностите и очакваните резултати, както и с процеса на създаване, функциите и начина на работа на бъдещата МИГ. Дадени бяха примери на страни от ЕС, които вече са постигнали успех с подхода Лидер.
Участниците в срещата бяха призовани да се включат активно в изготвянето на стратегията, като изразяват своите мнения и предложат идеите си за решаване на проблемите и подобряване начина на живот на местните хора.
На участниците бяха раздадени информационни материали за същността и прилагането на подхода ЛИДЕР, както и анкетни карти, където да представят своите идеи, които могат да бъдат заложени при изготвянето на Стратегията за местно развитие.
В края на септември ще се проведе обучение на бъдещите местни лидери и на екипа, който ще се ангажира с изработването на стратегията и с управлението на МИГ.

Още снимки


Прочитания: 1840 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание