Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА НА МИГ
15 Март 2016

СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе две двудневни обучения за екипа на МИГ на територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на Дейност 2.1. " Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.

Чрез предстоящите обучения се цели екипа на МИГ да придобият компетенции за стратегическо планиране, запознаване с механизмите за изготвяне, управление и отчитане на проекти, финансирани от европейски фондове или други донорски програми. Участниците ще се запознаят и с възможностите, които предлага новия програмен период – финансирането на Стратегията от повече от един фонд.

Уважаеми съграждани, представители на местния бизнес, нестопанския и публичен сектор от общините Момчилград и Крумовград, каним ви да вземете участие в предстоящите обучения, както следва:

1. Първо двудневно обучение - на 22 и 23 март 2016 г. в заседателната зала на общинска администрация Крумовград от 10:00 часа.


5. Второ двудневно обучение - на 24 и 25 март 2016 г. в гр. Момчилград, в заседателната зала на общинска администрация – гр. Момчилград от 10:00 часа.


По подробна информация може да получите в офиса на МИГ, находящ се в гр.Момчилград, ул. „Девети септември“ №1, ет.4, e-mail: mig_mk2015@abv.bg, тел.:0889 886 752, 0884 212 225, електронна страница: www.migmomchilgrad.com

Прочитания: 966 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание