Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА ЗА РАБОТНИ СРЕЩИ
21 Март 2016

СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе две работни срещи, на които ще бъде представен анализа от проучванията и първончален вариант на стратегията в изпълнение на Дейност 4.1. "Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.

На работните срещи експерти ще представят социално икономическия анализ, изготвен на база извършени пручвания на територията на общините Момчилград и Крумовград и първончалния вариант на Стратегията.

Уважаеми съграждани, представители на местния бизнес, нестопанския и публичен сектор от общините Момчилград и Крумовград, каним ви да вземете участие в предстоящите работни срещи, както следва:

2. Първа работна среща - на 28 март 2016 г. в гр. Момчилград, в заседателната зала на общинска администрация Момчилград от 10:00 часа.


6. Втора работна среща - на 29 март 2016 г. в гр. Крумовград, в заседателната зала на общинска администрация – гр. Крумовград от 10:00 часа.


По подробна информация може да получите в офиса на МИГ, находящ се в гр.Момчилград, ул. „Девети септември“ №1, ет.4, e-mail: mig_mk2015@abv.bg, тел.:0889 886 752, 0884 212 225, електронна страница: www.migmomchilgrad.com

Прочитания: 919 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание