Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Стартира проучването и анализа на територията на потенциалната МИГ
10 Септември 2009

Започна провеждането на задълбочено проучване и анализ на територията на потенциалната МИГ за целите на подготовката на стратегията за местно развитие и формирането на база данни. Проучванията и анализът на състоянието са изходна точка за изготвянето на стратегията за развитие. В течение на няколко месеца ще бъде извършен преглед на наличната информация, извършено анкетно проучване на извадка от територията чрез стандартизиран въпросник, групови дискусии на тематични фокус групи, изготвен Аналитичен доклад за резултатите от проучванията .
Проучванията и свързаният с това анализ на резултатите са насочени не само към съществуващото състояние на развитието, проблемите и нуждите, но и включват и ангажиментите и намеренията на местните власти, организациите, неформалните лидери и други заинтересовани в развитието на територията страни . Чрез него ще бъдат идентифицирани наличните и потенциални ресурси в подкрепа устойчивото развитие на територията на потенциалната МИГ.

Прочитания: 1588 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание