Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе две еднодневни обучения за местни лидери
17 Март 2016


СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе две еднодневни обучения за местни лидери на територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на Дейност 2.2. "Обучение на местни лидери” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. Основен акцент на обученията бяха местните лидери, за това как да придобият компетенции за стратегическо планиране, запознаване с механизмите за изготвяне, управление и отчитане на проекти, финансирани от европейски фондове или други донорски програми. Участниците имаха възможност да се запознаят и с критериите за оценяване на постъпилите проектни предложения за финансиране от Стратегията. Първото обучение беше на 15.03.2016 г. в заседателната зала на общинска администрация Крумовград от 10:00 часа., а второто на 16.03.2016 г. в гр. Момчилград, в залата на ресторант „Елит” от 10:00 часа.

Още снимки


Прочитания: 485 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание