Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
06 Декември 2016


МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕНа 29.11.2016 година, в град София СНЦ „Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград“ подписа споразумение №РД 50-190/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Одобреният общ бюджет на Стратегията за ВОМР на СНЦ”МИГ общини Момчилград и Крумовград” е 6 363 745 лева.

Финансирането на Стратегията за ВОМР ще се осъществява от:

• Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. в размер на 2 933 745 лв;
• Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. в размер на 1 480 000 лева;
• Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”2014-2020 г. – 1 950 000 лева.

Срокът за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие е 30 септември 2023 година.

Прочитания: 1530 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание