Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
Архив на новините......:::::::: Октомври - 2022 г.::::::::......
 
Архив за 2009 година
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
Архив за 2015 година
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
Архив за 2020 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2021 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
Архив за 2022 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2023 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
Архив за 2024 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Юли
[ 28 Октомври 2022] - Първи успешно изпълнен договор по процедура на МИГ Момчилград - Крумовград по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по първи краен срок за кандидатстване, финансиран от ПРСР2014-2020 г. чрез ЕЗФРСР
СЕЛИН КЪМПАНИ ЕООД успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Закупуване на оборудване за шивашко предприятие“, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.279-0005-C01/29.09.2021 г., по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.279 МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“[...още]

 

[ 28 Октомври 2022] - Подписани три договора по процедура BG06RDNP001-19.402 на МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирани чрез ПРСР 2014-2020 г.
На 19.07.2022 г. се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-0003-C02 с Община Момчилград за изпълнението на проектно предложение Изграждане на екопътека „Вкаменената гора” в землищата на с. Равен, с. Биволяне и с. Гургулица на стойност 20 000,00 лв.[...още]

 

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание