Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
Архив на новините......:::::::: Октомври - 2023 г.::::::::......
 
Архив за 2009 година
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
Архив за 2015 година
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
Архив за 2020 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2021 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
Архив за 2022 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2023 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
Архив за 2024 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Юли
[ 04 Октомври 2023] - Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград проведе работни и информационни срещи във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.
Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовградпроведе поредица от работни и информационни срещи, във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г. [...още]

 

[ 04 Октомври 2023] - Покана за участие в Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград“
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД И ОБЩИНА КРУМОВГРАД УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Екипът на СНЦ „Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.[...още]

 

[ 18 Октомври 2023] - ОБЯВА
МИГ Момчилград - Крумовград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград Крумовград -мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" по първи краен срок за кандидатстване, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград Крумовград.[...още]

 

[ 23 Октомври 2023] - Успешно приключи изпълнението на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ финансирани чрез СВОМР на Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград
Изпълнените проекти са на обща стойност 523 655,71 лева, от които 377 057,63 лева са безвъзмездните финансови средства предоставени от МИГ общини Момчилград и Крумовград.[...още]

 

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание