Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Документи
 

 

ДОКЛАДИ

Наименование Виж
1. Програма за изпълнение на СВОМР по дейности за 2022г.
2. Бюджет за 2022г.
3. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021г.
4. Годишен доклад за 2021г. по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
5. Годишен доклад за 2021г. за изършените дейности по подмярка 19.4
6. Годишен доклад за 2020г. за изършените дейности по подмярка 19.2
7. Годишен доклад за 2020г. за изършените дейности по подмярка 19.4
8. Годишен доклад за 2020г. по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
9. Годишен доклад за 2019г. по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
10. Годишен доклад за 2019г. за изършените дейности по подмярка 19.2
11. Годишен доклад за 2019г. за изършените дейности по подмярка 19.4
12. Годишен доклад за 2018г. по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
13. Годишен доклад за 2018г. за изършените дейности по подмярка 19.4
14. Годишен доклад за 2018г. за изършените дейности по подмярка 19.2
15. Годишен доклад за 2017г. по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
16. Годишен доклад за 2017г. по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
17. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017г.
18. Годишен доклад за 2017г. за изършените дейности по подмярка 19.2
19. Годишен доклад за 2016г. за отчитане изпълнението на СВОМР подмярка 19.2
20. Годишен доклад за 2016г. за изършените дейности по подмярка 19.4
21. Годишен доклад за 2016г. по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
22. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2016г.

« Назад

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание