Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Оценка на проекти
 

 

Наименование Виж
1. Процедури по ПРСР 2014-2020 г.
2. Процедури по ОПРЧР 2014-2020 г.
3. Процедури по ОПИК 2014-2020 г.
4. Списък на непреминалите етап ОАСД ПП по процедура BG06RDNP001-19.279.МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - първи прием
5. Списък на непреминалите етапа на ОАСД ПП по BG06RDNP001-19.279.МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори прием

 

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание