Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Органи на МИГ
 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Наименование Виж
1. Актуален списък на членовете на Управителния съвет на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград" към 09.03.2023 г.
2. Актуален списък на членовете на Управителния съвет на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград" към 14.02.2023 г.
3. Актуален списък на членовете на Управителния съвет на "МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД"
4. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 08.02.2016г.
5. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 22.02.2016г.
6. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 15.04.2016г.
7. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 18.04.2016г.
8. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 27.04.2016г.
9. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 09.12.2016г.
10. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 25.01.2017г.
11. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 30.03.2017г.
12. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 13.06.2017г.
13. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 09.08.2017г.
14. Протокол от Заседание на Управителния съвет на 25.09.2017г.
15. Протокол №1 от Заседание на Управителния съвет на 25.01.2018г.
16. Протокол №2 от Заседание на Управителния съвет на 16.03.2018г.
17. Протокол №3 от Заседание на Управителния съвет на 18.04.2018г.
18. Протокол №4 от Заседание на Управителния съвет на 02.05.2018г.
19. Протокол №5 от Заседание на Управителния съвет на 20.06.2018г.
20. Протокол №6 от Заседание на Управителния съвет на 29.06.2018г.
21. Протокол №7 от Заседание на Управителния съвет на 13.08.2018г.
22. Протокол №8 от Заседание на Управителния съвет на 16.08.2018г.
23. Протокол №9 от Заседание на Управителния съвет на 28.08.2018г.
24. Протокол №10 от Заседание на Управителния съвет на 26.09.2018г.
25. Протокол №11 от Заседание на Управителния съвет на 27.09.2018г.
26. Протокол №12 от Заседание на Управителния съвет на 02.10.2018г.
27. Протокол №13 от Заседание на Управителния съвет на 14.11.2018г.
28. Протокол №14 от Заседание на Управителния съвет на 17.12.2018г.
29. Протокол №1 от Заседание на Управителния съвет на 10.01.2019г.
30. Протокол №2 от Заседание на Управителния съвет на 25.01.2019г.
31. Протокол №3 от Заседание на Управителния съвет на 30.01.2019г.
32. Протокол №4 от Заседание на Управителния съвет на 01.02.2019г.
33. Протокол №5 от Заседание на Управителния съвет на 08.02.2019г.
34. Протокол №6 от Заседание на Управителния съвет на 15.02.2019г.
35. Протокол №7 от Заседание на Управителния съвет на 20.02.2019г.
36. Протокол №8 от Заседание на Управителния съвет на 26.02.2019г.
37. Протокол №9 от Заседание на Управителния съвет на 20.03.2019г.
38. Протокол №10 от Заседание на Управителния съвет на 28.03.2019г.
39. Протокол №11 от Заседание на Управителния съвет на 04.04.2019г.
40. Протокол №12 от Заседание на Управителния съвет на 05.04.2019г.
41. Протокол №13 от Заседание на Управителния съвет на 09.04.2019г.
42. Протокол №14 от Заседание на Управителния съвет на 24.04.2019г.
43. Протокол №15 от Заседание на Управителния съвет на 02.05.2019г.
44. Протокол №16 от Заседание на Управителния съвет на 17.05.2019г.
45. Протокол №17 от Заседание на Управителния съвет на 27.05.2019г.
46. Протокол №18 от Заседание на Управителния съвет на 31.05.2019г.
47. Протокол №19 от Заседание на Управителния съвет на 19.06.2019г.
48. Протокол №20 от Заседание на Управителния съвет на 28.06.2019г.
49. Протокол №21 от Заседание на Управителния съвет на 15.07.2019г.
50. Протокол №22 от Заседание на Управителния съвет на 26.07.2019г.
51. Протокол №23 от Заседание на Управителния съвет на 08.08.2019г.
52. Протокол №24 от Заседание на Управителния съвет на 14.08.2019г.
53. Протокол №25 от Заседание на Управителния съвет на 26.08.2019г.
54. Протокол №26 от Заседание на Управителния съвет на 12.09.2019г.
55. Протокол №27 от Заседание на Управителния съвет на 20.09.2019г.
56. Протокол №28 от Заседание на Управителния съвет на 25.09.2019г.
57. Протокол №29 от Заседание на Управителния съвет на 30.09.2019г.
58. Протокол №30 от Заседание на Управителния съвет на 08.10.2019г.
59. Протокол №31 от Заседание на Управителния съвет на 18.10.2019г.
60. Протокол №32 от Заседание на Управителния съвет на 04.11.2019г.
61. Протокол №33 от Заседание на Управителния съвет на 13.12.2019г.
62. Протокол №1 от Заседание на Управителния съвет на 03.01.2020г.
63. Протокол №2 от Заседание на Управителния съвет на 27.01.2020г.
64. Протокол №3 от Заседание на Управителния съвет на 03.02.2020г.
65. Протокол №4 от Заседание на Управителния съвет на 19.02.2020г.
66. Протокол №5 от Заседание на Управителния съвет на 21.02.2020г.
67. Протокол №6 от Заседание на Управителния съвет на 26.02.2020г.
68. Протокол №7 от Заседание на Управителния съвет на 29.04.2020г.
69. Протокол №8 от Заседание на Управителния съвет на 02.06.2020г.
70. Протокол №9 от Заседание на Управителния съвет на 16.06.2020г.
71. Протокол №10 от Заседание на Управителния съвет на 24.06.2020г.
72. Протокол №11 от Заседание на Управителния съвет на 03.07.2020г.
73. Протокол №12 от Заседание на Управителния съвет на 15.07.2020г.
74. Протокол №13 от Заседание на Управителния съвет на 28.07.2020г.
75. Протокол №14 от Заседание на Управителния съвет на 05.08.2020г.
76. Протокол №15 от Заседание на Управителния съвет на 26.08.2020г.
77. Протокол №16 от Заседание на Управителния съвет на 23.09.2020г.
78. Протокол №17 от Заседание на Управителния съвет на 02.10.2020г.
79. Протокол №18 от Заседание на Управителния съвет на 14.10.2020г.
80. Протокол №19 от Заседание на Управителния съвет на 26.11.2020г.
81. Протокол №1 от Заседание на Управителния съвет на 05.01.2021г.
82. Протокол №2 от Заседание на Управителния съвет на 15.01.2021г.
83. Протокол №3 от Заседание на Управителния съвет на 22.01.2021г.
84. Протокол №4 от Заседание на Управителния съвет на 24.02.2021г.
85. Протокол №5 от Заседание на Управителния съвет на 04.03.2021г.
86. Протокол №6 от Заседание на Управителния съвет на 24.03.2021г.
87. Протокол №7 от Заседание на Управителния съвет на 27.04.2021г.
88. Протокол №8 от Заседание на Управителния съвет на 17.05.2021г.
89. Протокол №9 от Заседание на Управителния съвет на 02.06.2021г.
90. Протокол №10 от Заседание на Управителния съвет на 05.07.2021г.
91. Протокол №11 от Заседание на Управителния съвет на 23.09.2021г.
92. Протокол №12 от Заседание на Управителния съвет на 28.09.2021г.
93. Протокол №13 от Заседание на Управителния съвет на 21.10.2021г.
94. Протокол №14 от Заседание на Управителния съвет на 22.12.2021г.
95. Протокол №1 от Заседание на Управителния съвет на 25.01.2022г.
96. Протокол №2 от Заседание на Управителния съвет на 14.02.2022г.
97. Протокол №3 от Заседание на Управителния съвет на 08.04.2022г.
98. Протокол №4 от Заседание на Управителния съвет на 15.04.2022г.
99. Протокол №5 от Заседание на Управителния съвет на 03.05.2022г.
100. Протокол №6 от Заседание на Управителния съвет на 12.05.2022г.
101. Протокол №7 от Заседание на Управителния съвет на 17.05.2022г.
102. Протокол №8 от Заседание на Управителния съвет на 01.06.2022г.
103. Протокол №9 от Заседание на Управителния съвет на 22.06.2022г.
104. Протокол №10 от Заседание на Управителния съвет на 04.07.2022г.
105. Протокол №11 от Заседание на Управителния съвет на 01.08.2022г.
106. Протокол №12 от Заседание на Управителния съвет на 17.08.2022г.
107. Протокол №13 от Заседание на Управителния съвет на 31.08.2022г.
108. Протокол №14 от Заседание на Управителния съвет на 16.09.2022г.
109. Протокол №15 от Заседание на Управителния съвет на 27.09.2022г.
110. Протокол №16 от Заседание на Управителния съвет на 04.10.2022г.
111. Протокол №1 от Заседание на Управителния съвет на 24.01.2023г.
112. Протокол №2 от Заседание на Управителния съвет на 07.02.2023г.
113. Протокол №3 от Заседание на Управителния съвет на 14.02.2023г.
114. Протокол №4 от Заседание на Управителния съвет на 07.02.2023г.
115. Протокол №5 от Заседание на Управителния съвет на 03.04.2023г.

« Назад

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание