Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Органи на МИГ
 

 

ДОКУМЕНТИ

Наименование Виж
1. Вътрешен правилник за дейносттта на СНЦ
2. Вътрешни правила на командировките
3. Инструкция за организация на делеводната дейност и архив
4. Правилник за вътрешния трудов ред
5. Правилник за дейността на Управителния съвет
5. Правилник за набиране и разходване на средства и имущество
7. Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни експерти - оценители
8. Правила за документооборота и съхранението на счетоводната информация
9. Правила за инвентаризация
10. Счетоводна политика
11. Индивидуален сметкоплан

« Назад

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание